Stīgu instrumentu nodaļa

Stīgu instrumentu nodaļā iespējams apgūt čella, ģitāras vijoles un kokles spēli.

 

Jau kopš pirmajām skolas pastāvēšanas dienām sāka darbību stīgu instrumentu nodaļa, ko sākotnēji pārstāvēja tikai vijoles klase. 1966. gadā sāka darbību čella klase, bet 1993.gadā – pati jaunākā izglītības programma Ogres Mūzikas skolā – „Ģitāras spēle”.

Programmu „Stīgu instrumentu spēle” māca Viktorija Ivanova (vijoles spēle), Zita Krūmiņa (vijoles spēle), Laila Miglāne (vijoles spēle) un Irēna Šponberga (čella spēle), skolas bijušās audzēknes, kā arī Valdis Koroševskis (ģitāras spēle).

Ogres mūzikas skolā un tās filiālēs strādājuši vijoļspēles pedagogi: Ieva Gordone, Varērija Ļisina, Ilona Dmitrovska, Lilita Ronka, Alīna Kovaļova, Jānis Cērps, Baiba Šteina, Jānis Atslēga, Līga Miezīte, Sandra Štrausa, Edīte Markova, kā arī skolas absolventes Kristīne Feņuka un Oksana Šeina; ģitāras spēles pedagogi Valērijs Cīrulis un Andris Barons; čella spēles pedagogi: Gerda Zemīte, Jānis Sproģis, Egīna Švarca, Dzidra Lizete Zemberga un Nils Goiževskis.

Stīgu instrumentu nodaļu ir absolvējuši 184 audzēkņi. Daudzi no viņiem turpinājuši muzikālo izglītību un tagad muzicē Latvijā un ārpus tās. Piemēram, mūziķa gaitas Ogrē iesākusi Diāna Ozoliņa – Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra čellu grupas koncertmeistare, kā arī šī orķestra alta grupas koncertmeistare, pedagoģe Ināra Brīnuma (bij. Circene). Absolventu vidū ir gan Nelli Kovaļova – simfoniskā orķestra vijolniece Amerikā, gan muzikoloģe Inga Žilinska, gan vijolnieki Uģis Pētersons un Līga Jeleviča (bij. Ameļko) un Līgatnes mūzikas skolas vijoļspēles skolotāja Ingrīda Zumberga (bij. Mizovska), u.c.

Stīgu instrumentu nodaļas audzēkņi ar labiem panākumiem piedalās valsts konkursos, uzstājas koncertos gan kā solisti, gan ansambļu un kamerorķestra sastāvā skolā un ārpus tās – bērnudārzos, skolās, bērnu namos, kultūras namos un dievnamos. Aktīvi koncertdzīvē iesaistās nodaļas pedagogi, veidojot individuālas koncertprogrammas un individuālus priekšnesumus, muzicējot ansambļu un orķestru sastāvā Latvijā un ārzemēs.

Kopš 1993.gada darbojas Ogres mūzikas skolas kamerorķestris, kurā spēlē ne tikai pedagogi, bet arī esošie un bijušie audzēkņi. Kolektīva dibinātājs ir tā mākslinieciskais vadītājs un diriģents Guntis Pļavnieks. Kā otrais diriģents darbojies vijolnieks un vijoļbūves meistars Jānis Atslēga. Kolektīva mākslinieciskā darbība ir virzīta uz kamermūzikas popularizēšanu, kā arī uz sadarbību ar koru kolektīviem un ar citiem orķestriem Latvijā un ārzemēs.

„Skolas bijušie audzēkņi, esošie un tie, kuri vēl tikai būs mūsējie, savas dvēselītes ieskandina tā, lai visu turpmāko dzīvi paliktu daudzpusīgās skaņu mākslas bagātināti un, nešaubīgi, ir labākā sabiedrības daļa – spējīgi just, gatavi emocijām,” uzskata stīgu instrumentu nodaļas vadītāja Viktorija Ivanova.

Iveta Sproģe

Audio fragmenti:

Gatves Deja – Kokles solo A. Ziemele

Pedagogi