Taustiņu instrumentu nodaļa

Taustiņu instrumentu nodaļā iespējams apgūt akordeona un klavieru spēli.

 

Taustiņinstrumentu jeb klavieru nodaļa Ogres Mūzikas skolā pastāv kopš skolas dibināšanas. No 1961. gada līdz pat 2010. gada 1. septembrim nodaļu vadīja pieredzes bagātā skolotāja Gunta Freimane, kuras vadībā izveidojies profesionāls, stabils un draudzīgs pedagogu kolektīvs. Lielākā daļa klavieru nodaļas pedagogu – Elga Klipa, Larisa Krašutska, Maija Bogdanova, Sarmīte Reneslāce, Gunta Trasūne un Kārlis Krūmiņš – ir skolas bijušie audzēkņi. Aktīvi un radoši darbojas arī Tatjana Januševska, Irēna Ignatāne, Natālija Petrova un Alla Kozlovska.

Ogres Mūzikas skolā un tās filiālēs strādājuši vairāki desmiti klavierspēles pedagogi. Tie ir: Ada Jurjāne, Mollija Reizniece, Benita Roma, Margarita Cine, Taisa Tēlmane, Renāte Medne, Biruta Kalniņa, Dainuvīte Ādama, Māra Batraga, Māra Altenburga, Regīna Pumpure, Laima Mikijanska, Guntars Kalnciems, Solvita Sējāne, Tatjana Ostapenko, Ludmila Koļcova, Iveta Stīpiņa, Rita Bogdanova, Inga Almane, Edīte Puķīte, Irēna Ostaša, Lolita Žuka, Sarmīte Paegle, Ilze Mekša, Ilona Stribuka – Gurkovska, Dina Liepiņa, Aina Circene, Edīte Brandava.

Klavieru nodaļas vēstures veidošanā nozīmīgs bijis ikviena skolotāja veikums. Sakot paldies visiem, svētku reizē īpaši atceramies ilggadējos pedagogus Izoldi Jukumsoni, Adeli Balto, Tatjanu Trubicinu, Iulitu Ozolu, Māru Kļaviņu, Regīnu Furmančuku, Viju Norkvestu, Valentīnu Kukeli, Iritu Rasu un Sandru Siliņu. Pieminam arī mūžībā aizgājušo kolēģi Ilonu Ludiku.

50 darba gados klavieru nodaļu absolvējuši 479 audzēkņi, kas guvuši izpratni par klavierspēles pamatiem un attīstījuši savus talantus. Dažādi ir viņu tālākie ceļi, bet visus vieno pirmā muzikālā pieredze Ogres mūzikas skolā.

Daudzi klavieru nodaļas absolventi ir valstī zināmi cilvēki (Aija Beitiņa, Mārīte Puriņa, Andris Amoliņš, u.c.). Absolventu skaitā ir mūziķi, kas kļuvuši par klavierspēles pedagogiem un darbojas citās mūzikas skolās (Inga Sarkane, Sanda Semeika, Maira Līduma, u.c.), savukārt citi izvēlējušies turpināt muzikālo izglītību citās specialitātēs (Annija Bičule, Vadims Petrovs, Gajanē Grigorjana, u.c.)

Īpaši apdāvinātos audzēkņus mudinām turpināt muzikālo izglītību E.Dārziņa mūzikas skolā. Ar interesi sekojam klavieru nodaļas bijušā audzēkņa Kārļa Gunāra Tirzīša izaugsmei. Priecājamies par katru bijušo audzēkni, kas novērtē klavierspēles nozīmi un atved uz mūzikas skolu savu atvasīti.

Pašlaik pedagogu ciešā sadarbībā ar vecākiem izglītības programmu „Klavierspēle” apgūst 127 audzēkņi. Nodaļas audzēkņi piedalās koncertos, gatavojas festivāliem un konkursiem, mācās un darbojas atbilstoši katra spējām.

Gunta Trasūne, programmas „Klavierspēle” pedagogs 

 

Akordeona spēles nodaļa pastāv kopš skolas dibināšanas, 1960.gada,kad 1.oktobrī Ogres pilsētā darbu uzsāka Ogres Mūzikas skola un tās pedagogi.

Jau vairāk kā 20 gadus Akordeona spēles nodaļā strādā skolas absolventes,tagad pedagoģes- Daina Laizāne un Natālija Čuriļina,un, no 2010./2011. Māc.gada arī pedagoģe Svetlana Catlaka.

Savu lielāko mūža daļu – no 1965.gada līdz 2009.gadam-akordeona spēlei,kā pedagogs un nodaļas vadītāja,veltīja Raisa Ševšeļova.

Pa šo laiku Ogres Mūzikas skolā akordeona spēli ir mācījuši arī citi pedagogi- Antons Bosoligo,Ēvalds Sīka,Grigorijs Ignatjevs,Anna Paleja,Brigita Zīmele,Tamāra Lakida,Nadežda Pisareva un Līga Catlaka,bet bijušajā skolas filiālē Lēdmanē- Viktors Gaiduks.

Akordeona spēles nodaļu līdz šim ir absolvējuši 161 audzēkņi,no kuriem 11 absolventi turpinājuši izglītību dažādās mūzikas vidusskolās,koledžās un augstskolās. Viņu vidū- Rudīte Zariņa- Jāz.Mediņa mūzikas vidusskolas vokālās nodaļas vadītāja un Rīgas Doma skolas vokālā pedagoģe,Inga Sarkane- daudzu konkursu laureāte,Ulbrokas Mūzikas skolas pedagoģe un koncertmeistare,Ingūna Lasmane- Ogres Mūzikas skolas teorijas nodaļas pedagoģe ,kā arī bijušie Ogres Mūzikas skolas pedagogi- Alberts Vilcāns (akordeona spēle,sitaminstrumentu spēle), Velta Krištopāne (akordeona spēle), Dzidra Graudiņa (flautas spēle) un Daina Jurga (mūzikas teorija).Savukārt nodaļas absolvents Viesturs Roziņš kļuvis par profesionālu Teātra režisoru.

Akordeona spēles nodaļas audzēkņi ne tikai aktīvi koncertē Latvijā un kaimiņvalstīs,bet piedalās arī konkursos un starptautiskos akordeonistu festivālos Limbažos,Daugavpilī,Cēsīs un citur.

Kopš 1998.gada Ogres Mūzikas skolā,katru otro gadu,pavasarī, izskan Akordeonistu festivāls ‘’Labam garastāvoklim’’,kuru organizē Akordeona spēles nodaļas pedagogi,sadarbībā ar skolas administrāciju un Ogres novada Domi.2014.gada martā notika jau Desmitais-jubilejas festivāls,kurā piedalījās akordeonisti no visas Latvijas un,pat jau Pasaules slavu un popularitāti guvuši mūziķi,kā piemēram,Ksenija Sidorova un citi pazīstami mākslinieki,kuri savulaik,būdami Mūzikas skolu audzēkņi,piedalījās šajā festivālā.

2013./2014.māc.gada pavasarī Ogres Mūzikas skolas Lielo Gada balvu ieguva Akordeona nodaļas audzēknis Oskars Maurers,bet viņa skolotāja Svetlana Catlaka saņēma augsto novērtējumu- titulu- Gada Skolotājs 2014.

Arī Oskars Maurers šobrīd turpina mācības Jāz.Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolā Akordeona nodaļā pie ped.J.Rižova.

Nākotnē Akordeona spēles nodaļas pedagogi cer sadarboties arī ar ārvalstu izpildītājiem un lektoriem,lai pilnveidotu savu pieredzi Akordeona spēlē un popularizētu akordeona mūziku Latvijā.

                                  Akordeona spēles nodaļas vadītāja D.Laizāne.

Uzzini vairāk par taustiņinstrumentu nodaļu spiežot šeit!

Pedagogi

Taustiņinstrumentu nodaļas galerija

 • DSC_0619_resize
 • DSC_0603_resize
 • DSC_0548_resize
 • DSC_0538_resize
 • DSC_0525_resize
 • DSC_0518_resize
 • DSC_0514_resize
 • DSC_0496_resize
 • DSC_0487_resize
 • DSC_0477_resize
 • DSC_0448_resize
 • DSC_0427_resize
 • DSC_0418_resize
 • DSC_0390_resize
 • DSC_0372_resize
 • DSC_0362_resize
 • DSC_0289_resize
 • DSC_0159_resize
 • DSC_0127_resize
 • DSC_0100_resize
 • DSC_0032_resize