Iesniedzamie dokumenti

Sīkāku informāciju un ar dokumentu iesniegšanu saistītiem jautājumiem sazinieties ar direktora vietnieci mācību darbā:

Gunta Goiževska

Ogres Mūzikas skola, 24.kab
Brīvības iela 50, Ogre, LV-5001

GSM: +371 22007599
Tālrunis.: +371 65045684
ePasts: gunta.goizevska@ogresnovads.lv