Kora klase

Kora klasē strādā aktīvi Ogres novada un apkārtējo novadu koncertdzīves organizētāji. 

 

Kora klase Ogres mūzikas skolā darbojas kopš 1987.gada, taču mūzikas skolas bērnu koris Līgas Dziedātājas vadībā sāka darbību 1984.gada oktobrī teorijas nodaļas ietvaros.

Kora klasē strādā aktīvi Ogres novada un apkārtējo novadu koncertdzīves organizētāji – pedagogi Līga Dziedātāja, Daina Čudare, Gunita Bičule un Marika Austruma, Ogres Mūzikas skolas klavieru klases un kora klases absolvente. Kora klasē strādājis arī Vilnis Boža(1938–1998).

Kora klasi absolvējuši 130 audzēkņi. Viņu vidū ir vokālistes Līga Smirnova un Evija Piļka. Arī tie kora klases absolventi, kuru profesijas nav saistītas ar mūziku, sevi apliecina, būdami koru Rasa, Ogre, Grīva, Ikšķile, Soare, Kamēr, „Balsis” un citu koru dalībnieki.

Programmas vadītāja Līga Dziedātāja uzskata, ka muzicēšana ir labākā intelektuālo spēju attīstītāja, savukārt dziedāšana ir līdzeklis personības harmoniskai attīstībai, runas kultūras un dikcijas attīstībai, tāpēc kora klases audzēkņi tiek aktīvi iesaistīti koncertdzīvē un iepazīst daudzveidīgu skaņdarbu klāstu – no seniem garīgiem dziedājumiem līdz mūsdienu avangardiskiem sacerējumiem. Sadarbībā ar mūzikas skolas kamerorķestri tiek iestudēti lielas formas skaņdarbi. Tomēr īpašā nozīme repertuārā ir latviešu komponistu un tautas mūzikai, kuras atskaņojumu bieži vien papildina etnogrāfiskās kokles skaņas kora klases audzēkņu izpildījumā. Mūzikas skolas beigšanas eksāmenos kora klases abiturientiem ir iespēja sevi apliecināt gan kā solistiem, gan stājoties kora priekšā kā jaunajiem diriģentiem.

Rezultatīva ir bijusi kora klases audzēkņu dalība vokālistu konkursos. Savukārt vecāko klašu koris „Cielaviņa” Līgas Dziedātājas vadībā sevi apliecinājis ne tikai ar aktīvu koncertdarbību un piedalīšanos dažādos Latvijas mēroga pasākumos, – koris guvis klausītāju un mūzikas speciālistu atzinību un godalgotas vietas starptautiskos konkursos un festivālos Somijā, Itālijā, Austrijā, Ungārijā, Norvēģijā, Spānijā, Beļģijā, Ālandu salās, Francijā un citur. Ir izdoti divi kora klases skaņu ieraksti kompaktdiskos.

“Esot tālu no mājām, tā pa īstam sākam apzināties Latviju, jo kaut ko novērtēt var tikai vai nu ar attāluma, vai ar laika distanci. Ja vēl klāt nāk apziņa, ka mūsu, latviešu, kora dziesma pasaulē tiek atzīta un cienīta un tas ir daļēji arī mūsu nopelns, tad tas jau ir ceļš uz pilnību”, atzīst Līga Dziedātāja.

Iveta Sproģe, programmas Mūzikas teorija vadītāja

Audio faili

“Cielaviņa” – Div’pļaviņas es nopļāvu

Pedagogi

Kora, vokālās klases notikumu galerija