Administrācija

Atvars Lakstīgala

Direktora p.i. : + 371 26558451;


Gunita Bičule

Direktora vietniece izglītības jomā
darbā: +371 65045684; + 371 22007599;


Ilona Rone

Lietvede: +371 27879972; ilona.rone@ogresnovads.lv


Ziedonis Vilde

Saimniecības pārzinis +37129458063; ziedonisvilde@inbox.lv