Ziņas
22.08.2017. 0

SKOLA UN SKOLOTĀJI AICINA SAVUS AUDZĒKŅUS

1.SEPTEMBRĪ

OGRES MŪZIKAS SKOLAS ZĀLĒ

1. klase un sagatavošanas klase un interešu izglītības audzēkņi 17.30

2.-8.klases plkst. 16.00

Skolas zālē.  

Skanīgu un radošu jauno mācību gadu!


09.06.2017. 0

Pamatojoties uz Ogres Mūzikas skolas 2017.gada 5.aprīļa Nr. 2/2017 iekšējiem noteikumiem par „Izglītojamo uzņemšanas kārtība” 1., 2 punktu Ogres Mūzikas skolā, un vecāku iesniegumiem, iestājpārbaudījumu rezultātiem uzņemt ar 2017.gada 1.septembri sekojošos audzēkņus: (vairāk…)


18.05.2017. 0


11.05.2017. 0


10.05.2017. 0

Ogres Mūzikas skolas KONSULTĀCIJU GRAFIKS (2017./18. māc. g. uzņemšanas eksāmeniem)

Datums, laiks Konsultācijas
Otrdiena, 23.maijs

17.00-19.00

Atvērto durvju diena, audzēkņu koncerts,

konsultācijas

Teorijas pedagogi Telpa Specialitātes pedagogi- nodaļu vadītāji Telpa Specialitātes pedagogi
A.Bičule

D.Čudare

38.

22.

I.Lejniece (pūsaminstr./ sitaminstr. nod.
T.Januševska (taustiņinstr. spēle- klavierspēle, akord. nod.)
L.Miglāne (stīgu instr.. spēle nod.)
G.Bičule (vokālā mūzika-kora klase )
5.

39.

8.

50.

Pūsaminstr./ sitaminstr. spēle D.Saliņš,M.Sarkisjana,M.Makars,
A.Grizāns, 
A.Birznieks,M.Krūmiņš
Taustiņinstr. spēle- klavierspēle, akord.
G.Trasūne, M.Bogdanova
Stīgu instr.. spēle
Z.Krūmiņa, K.Eglona, J.Baulina
Vokālā mūzika- kora klase
D.Čudare, A.Bičule
Trešdiena, 24. maijs

17.00-19.00

G.Bičule

I.Balode

38.

12.

I.Lejniece (pūsaminstr./ sitaminstr. nod.
T.Januševska (taustiņinstr. spēle- klavierspēle, akord. nod.)
L.Miglāne (stīgu instr.. spēle nod.)
G.Bičule (vokālā mūzika-kora klase )
5.

39.

8.

50

Pūsaminstr./ sitaminstr. spēle D.Saliņš,M.Sarkisjana, D.Grozovs, A.Birznieks,M.Krūmiņš
Taustiņinstr. spēle- klavierspēle, akord.
S.Reneslāce, N.Petrova
Stīgu instr.. spēle
L.Miglāne, V.Ivanova
Vokālā mūzika- kora klase
I.Balode, A.Bičule
Ceturtdiena, 25. maijs 17.00-19.00 I.Lasmane

D.Čudare

38.

22.


I.Lejniece
(pūsaminstr./ sitaminstr. nod.
T.Januševska (taustiņinstr. spēle- klavierspēle, akord. nod.)
L.Miglāne (stīgu instr.. spēle nod.)
G.Bičule (vokālā mūzika-kora klase )
5.

39.

8.

50

Pūsaminstr./ sitaminstr. spēle D.Saliņš,M.Sarkisjana,M.Makars,A.Grizāns,
A.Birznieks,M.Krūmiņš, D.Grozovs,
Taustiņinstr. spēle- klavierspēle, akord.
A.Kozlovska, I.Ignatāne, S.Catlaka
Stīgu instr.. spēle
Z.Krūmiņa, I.Šponberga
Vokālā mūzika- kora klase
D.Čudare, G.Bičule
Pirmdiena, 29. maijs 17.00-19.00 I.Žilinska

A.Bičule

13.

38.

I.Lejniece (pūsaminstr./ sitaminstr. nod.
T.Januševska (taustiņinstr. spēle- klavierspēle, akord. nod.)
L.Miglāne (stīgu instr.. spēle nod.)
G.Bičule (vokālā mūzika-kora klase )
5.

39.

8.

50

Pūsaminstr./ sitaminstr. spēle D.Saliņš,M.Sarkisjana,M.Makars,A.Grizāns,
A.Birznieks,M.Krūmiņš
Taustiņinstr. spēle- klavierspēle, akord.
A.Lazdiņa, M.Bogdanova
Stīgu instr.. spēle
L.Miglāne, V.Ivanova
Vokālā mūzika- kora klase
I.Balode, L.Dziedātāja

03.05.2017. 0


26.04.2017. 0

Šodien Ogres 1. ģimnāzijā viesojās Mūzikas skolas pūšamo instrumentu nodaļas skolotāji, lai iepazīstinātu bērnus ar šiem instrumentiem un aicinātu pievienoties esošajiem censoņiem mūzikas skolā.


21.04.2017. 0


20.04.2017. 0

Pēdējo gadu laikā ne tikai Ogrē, bet arī visā Latvijā Mūzikas skolās ir novērota tendence samazināties bērnu skaitam, kas apgūst pūšamos instrumentus.

Skolotāji atzīst, ka ar dažādiem pasākumiem un meistarklasēm, kur piedalās Latvijā atzīti mākslinieki, jau ir centušies piesaistīt bērnus apgūt pūšamos instrumentus, tomēr pirmo reizi Mūzikas skolas skolotāji nevis aicinās bērnus pie sevis, bet dosies pie bērniem.

 


12.04.2017. Komentāri ir izslēgti“Mazie – Lielie” koncerts