Ļaut sajust un saprast, ka mūzika ir arī Tavas dzīves
neatņemama sastāvdaļa - mūzika nāk no it visa, ko Tu redzi,
dzirdi un kam pieskaries, Tu to dzirdi plūstam caur saviem
matiem, dvašā un sirdspukstā.

Ogres Mūzikas skola aicina pievienoties ikvienu,
kam sirdī mūzika, attīstīt un pilnveidot savu mīlestību pret to.