Ļaut sajust un saprast, ka mūzika ir arī Tavas dzīves
neatņemama sastāvdaļa - mūzika nāk no it visa, ko Tu redzi,
dzirdi un kam pieskaries, Tu to dzirdi plūstam caur saviem
matiem, dvašā un sirdspukstā.

Artūrs Mangulis, Ogres Mūzikas skolas direktors aicina pievienoties ikvienu,
kam sirdī mūzika, attīstīt un pilnveidot savu mīlestību pret to.